Meld je nu aan als vrijwilliger


Stichting Vitalis is een stichting die, al ruim 40 jaar, kinderen tussen 5 en 18 jaar koppelt aan een volwassen vrijwilliger. Samen trekken ze een jaar lang wekelijks een paar uurtjes met elkaar op en ondernemen ze gezellige activiteiten. We noemen ze dan maatjes! Wil jij ook maatje zijn? 

Meld je bij ons aan! Oók nu!
Gedurende deze corona-tijd zijn we veel online aan het werk. Zie de contactpagina voor alle mailadressen en telefoonnummers waarop je ons kunt bereiken. Vitalis werkt en matcht op maat én COVID-19-proof!

Aanmelden!

Instagram

Nieuws/blogs/mini-interviews

x
Nieuwsitems worden geladen...

AANMELDEN

als vrijwilliger

Aanmelding+

Als je je hebt aangemeld neemt een van de casemanagers contact op om een afspraak te maken voor een sollicitatiegesprek bij jou thuis.

Op het moment dat jij en Vitalis met elkaar verder willen vangt het kennismakingstraject aan, dat bestaat uit vijf onderdelen.

Kennismakingstraject+

- Je woont twee vrijwilligersvergaderingen bij.
- Je volgt een training.
- Je vraagt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan.
- Je geeft twee referenties op.
- Je tekent een samenwerkingsovereenkomst. 

Koppeling+

Na dit traject word je door de casemanager gekoppeld aan een kind dat bij je past. Dit gebeurt op zorgvuldige wijze en in overleg.Jij bepaalt of je gedurende een jaar een dagdeel per week of gedurende anderhalf jaar een dagdeel per twee weken met jouw kleine maatje op stap gaat. De activiteiten die jullie samen ondernemen zijn erop gericht jouw maatje steun en aandacht te geven: ongedwongen, vriendschappelijk, in een sfeer van huiselijkheid en gezelligheid. Knutselen, sport, een bezoek aan de bieb of het strand worden zo gestimuleerd. Jouw maatje leert zichzelf vermaken en ontdekt waar zijn of haar interesses en talenten liggen. Er wordt aandacht besteed aan een goede afronding van jullie koppeling.

Vitalis biedt jou+

De casemanagers coachen jou. Na de eerste (klik)evaluatie wordt er halfjaarlijks een evaluatie gepland bij het gezin. De casemanagers zijn tussendoor beschikbaar voor jouw vragen of zorgen. Een keer per maand is er een vrijwilligersvergadering waarin jij en de andere vrijwilligers de gelegenheid hebben ervaringen en tips uit te wisselen onder leiding van de casemanagers.

Meerdere keren per jaar organiseert Vitalis een thema-avond. Op deze avonden wordt altijd ingegaan op een onderwerp waar je praktisch iets mee kunt.
Je kunt tijdens de koppeling een kleine vaste maandelijkse onkostenvergoeding krijgen.

Stage+

Bij sommige onderwijsinstellingen is het mogelijk het begeleiden van een kind als stage aan te laten merken. Raadpleeg daarvoor de voorwaarden voor de student en de voorwaarden voor de school.

 


Word je maatje? Vul dan je e-mailadres in en druk op aanmelden. Je krijgt een link in de mail en van daaruit vul je verder je gegevens in.

NB. Voordat jij je bij ons aanmeldt is het van belang dat je kennis neemt van en akkoord gaat met onze privacyverklaring. Die kun je hier lezen!
Wat Coronaproof betekent lees je hier >>>


kind

Aandacht+

Het kind voelt zich soms wat eenzaam en heeft weinig vriendjes. Een Vitalisvrijwilliger trekt op met het kind en kan het kind helpen om op een speelse manier nieuwe dingen te ontdekken en contacten te leggen. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen.

Meer ruimte voor de ouder+

De ouder kan, bijvoorbeeld door lichamelijke en/of psychische klachten, wat steun gebruiken. Doordat het kind een middag met de vrijwilliger optrekt, heeft de ouder tijd voor zichzelf en krijgt het kind toch de nodige aandacht.

Rolmodel+

Misschien wordt het kind als moeilijk ervaren. Hij of zij luistert niet altijd, trekt soms met de verkeerde vrienden op. Een vrijwilliger haalt het kind uit die negatieve sfeer en fungeert als rolmodel. Daarnaast kan het voor de ouder prettig zijn om te weten dat het kind iets positiefs aan het doen is met de vrijwilliger, in plaats van rond te hangen in een winkelcentrum of op straat.
Soms leeft het kind, door een cultuurverschil, in twee werelden. Het is beperkt in het ondernemen van activiteiten buitenshuis, bijvoorbeeld omdat de beheersing van de Nederlandse taal van de ouder nog niet zo goed is. De vrijwilliger kan hierin dan een rol spelen.

Aanmelding+

Ouders, school, het CJG, het sociale wijkzorgteam, jeugdwijkteam of een andere instantie denken dat het kind iets aan Vitalis kan hebben. Het kind wordt aangemeld door middel van het aanmeldingsformulier. Per kind wordt door de casemanagers van Vitalis bekeken of het kind binnen de doelstelling van Vitalis past. Als dat het geval is, volgt een kennismakingsgesprek met de aanmelder en de casemanager bij het kind thuis. Daarna wordt er een geschikte vrijwilliger gezocht. De termijn waarop gekoppeld kan worden is natuurlijk afhankelijk van het aantal op dat moment beschikbare vrijwilligers.

Koppeling+

Er wordt met zorg gekeken naar welke vrijwilliger bij welk kind past. Als het klikt tussen kind en vrijwilliger zullen zij in principe gedurende een jaar een dagdeel per week of gedurende anderhalf jaar een dagdeel per twee weken (een koppeling op maat is ook mogelijk!), iets leuks gaan doen. Dit kan variëren van naar het strand gaan, de bibliotheek leren kennen, een museum bezoeken tot een cake bakken of een spelletje doen bij de vrijwilliger thuis. Na een kennismakingsperiode van vier uitjes wordt een klikevaluatie gepland. Vervolgens is er ieder half jaar een evaluatie met het kind, de ouders en de casemanager van Vitalis. Hierin komt aan de orde hoe het onderlinge contact is en of er (positieve) veranderingen te bemerken zijn. Tevens zal aandacht worden besteed aan mogelijke vrijetijdsbesteding na Vitalis. Indien nodig is er tussentijds telefonisch contact met de aanmeldende instantie.

OVER VITALIS

Doelstelling Vitalis

Vitalis is een professionele non-profit organisatie en heeft als doelstelling het begeleiden van kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar, die zich als gevolg van een tekort aan aandacht in een kwetsbare positie bevinden en het risico lopen in de problemen te raken. Dit ter voorkoming van intensieve professionele jeugdhulpverlening.

Vitalis is vernoemd naar het oudere maatje van Remy in de klassieker 'Alleen op de wereld'. Al jaren zet Vitalis vrijwilligers in om kinderen uit de jeugdhulpverlening te houden. Door de transitie van de jeugdzorg is het werk van Vitalis actueler dan ooit. De nadruk ligt bij Vitalis al ruim 40 jaar op preventie en participatie, middels inzet van vrijwilligers.

Om een indruk te krijgen van hoe kinderen en vrijwilligers in hun eigen stad verdeeld zijn over de wijken, opent u de Vitaliskaart rechtsonder.

VITALIS KAART

Met deze kaart wordt de impact van Vitalis weergegeven over een aantal jaar. De blauwe stipjes zijn de kinderen, de rode de vrijwillige maatjes.

Duidelijk is dat men niet bij elkaar in de buurt woont. Door hun koppeling leren ze elkaars leefomgeving, maar ook hun eigen stad beter en op een andere manier kennen.

Een bijkomend effect: een prachtig voorbeeld van het bevorderen van de sociale cohesie en integratie in de samenleving. 

met wie

SPONSORS

    • Oranje Fonds

Doneer

OF

NL47 INGB 0000546933
BIC: INGBNL2A
ten name van
Stichting Vitalis te Den Haag

ANBI- De gift die aan een maatschappelijke instelling of een goed doel wordt geschonken, kan aftrekbaar zijn. Volgens de Belastingdienst maakt nog niet iedereen gebruik van dit recht. Onder bepaalde voorwaarden mogen giften worden afgetrokken. Sinds begin dit jaar is één van de voorwaarden dat de ontvanger een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) moet zijn. Stichting Vitalis is een ANBI.
Fiscaal nummer : 8098.80.568
Alle verplichte ANBI-gegevens, lees verder >>>

PARTNERS

Oranjefonds Platform Zorgvrijwilligers

Vitalis nam van 2012-2015 deel aan het oranjefondsgroeiprogramma en mag voor meerdere projecten rekenen op de steun van het Oranjefonds. Kinderen, ouderen, zieken en volwassenen met beperkingen of psychische kwetsbaarheid, eenzame mensen en mantelzorgers worden ondersteund met vrijwillige inzet. Vitalis is één van de deelnemers van het platform.
Fonds 1818 zet zich in voor een betere maatschappij.Door het geven van geld, advies en begeleiding en door zelf projecten uit te voeren. Fonds 1818 is al jaren een trouwe partner van Vitalis.

AGENDA

Vitalis Jaarplanning 2021 vrijwilligersbijeenkomsten en trainingen

 

De bijeenkomsten en trainingen starten om 19.30. Graag van te voren even aanmelden. 

Let op in verband met het Corona-virus zijn niet alle bijeenkomsten live.
We berichten jullie daarover per mail / whatsapp en op deze pagina.


CONTACT

De V'tjes geven de plaatsen aan waar Vitalis werkzaam is.

Vitalismaatjes
Postbus 608
2501 CP Den Haag

Bezoekadres
Vanaf 1 september 2017:
Den Haag
Burgemeester van Karnebeeklaan 6
2585 BB Den Haag
Per OV tram 1,16 halte Vredesplaleis
Stadsbus 24, halte Vredespaleis
Stadsbus 22, halte Javastraat

Leiden
Frambozenweg 1 unit 9
2321 KA Leiden
Per OV Station Leiden Lammenschans
Bus 3 halte Meloenstraatinfo@vitalismaatjes.nlDen Haag 070 - 3457571
Delft 06 - 38276588
Leiden 070 - 3457571
Haarlem 06 - 39614615

  • ANBI
  • Goed Geregeld

MEDEWERKERS

VITALIS ALGEMEEN

Projectleider

Tineke Jurriens - t.jurriens@vitalismaatjes.nl
06 - 40 98 83 79

Manager
Marlous Sloven - m.sloven@vitalismaatjes.nl
070 - 345 75 71

 

DEN HAAG

Mena Katab -m.katab@vitalismaatjes
06 - 24 59 96 24 

Sabine van Veldhoven - s..vanveldhoven@vitalismaatjes.nl
06 - 48 05 30 78 

Manon Oostdam - m.oostdam@vitalismaatjes.nl
06 - 24 66 78 74 
(aandachts-functionaris meldcode)

RIJSWIJK

Manon Oostdam - m.oostdam@vitalismaatjes.nl 
06 - 24 66 78 74 


LEIDSCHENDAM-VOORBURG  / WASSENAAR

Sabine van Veldhoven - s.vanveldhoven@vitalismaatjes.nl
06 - 48 05 30 78 


DELFT

Karin van Reijmersdal - k.vanreijmersdal@vitalismaatjes.nl
06 - 38 27 65 88 


LEIDEN EO

Mirjam Zijderveld - m.zijderveld@vitalismaatjes.nl
06 - 81 76 39 21

Karin van Reijmersdal  - k.vanreijmersdal@vitalismaatjes.nl
06 - 38 27 65 88

HAARLEM, WESTLAND

Judith Vollebregt - j.vollebregt@vitalismaatjes.nl
06 - 39 61 46 15 
(aandachts-functionaris meldcode)

BESTUUR

Voorzitter - Dhr. drs. H.C.R  (Heino) Walbroek
Penningmeester- Dhr. A.E. (Aswin) van Gent
Algemene leden
- Mw. drs. C.L.M. (Christine) van Woensel
- Mw. mr. I. (Ina) Schoorl
- Dhr. mr. drs. L.F.A. (Laurens) van der Gun

RAAD VAN ADVIES

- Mw. A.T.J.W. (Elaine) de Boer, interim-manager en communicatie-expert Rijksoverheid
- Mw. I. (Irene) Vogel I V Directeur verpleegkundig dagverblijf
- Mw. I.(Inge) Vercauteren, Hoofd Fondsenwerving, Communicatie & Marketing, Haags Dierencentrum


WIJZE VRIENDEN VAN VITALIS

- Dhr. drs. A. (Bert) Krapels, klinisch psycholoog, 
kinder- en jeugdpsycholoog, kinder- en jeugdpsychotherapeut
- Mw. drs. W. (Wilma) van der Vlugt, orthopedagoog


*Veiligheid kinderen
Vrijwilligersorganisaties zijn niet verplicht om de meldcode te volgen. Stichting Vitalis volgt de stappen van de meldcode,
toegespitst op de stichting en de mogelijkheden van het bestuur, wel. Vitalis heeft een aandachtsfunctionaris.